Strona Główna


Instrukcja obsługi

UWAGA! W najbliższym czasie nie planujemy dalszego tłumaczenia User Manual do wersji 3.x Aktualnie zajmujemy się tłumaczeniem User Manual do Unity 5

Ta część podręcznika koncentruje się na właściwościach i funkcjach Unity. Omawia interfejs, podstawowe elementy składowe Unity, pracę z assetami i podstawy tworzenia rozgrywki. Gdy skończysz czytanie instrukcji obsługi, będziesz dobrze rozumiał jak używać Unity, składać interaktywne sceny i publikować je.

Nowym użytkownikom zalecamy zacząć od czytania sekcji Podstawy Unity.

wiki/navigation_unity3.x.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/18 14:00 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki