Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:view_modes [2012/10/22 17:31]
valaantha [Scene Lighting, Game Overlay, and Audition Mode]
unity_manual:view_modes [2012/10/22 17:38] (aktualna)
valaantha [Scene Lighting, Game Overlay i Audition Mode]
Linia 46: Linia 46:
 {{http://www.unity3d.pl/doc/Images/manual/View%20Modes-3.jpg}} {{http://www.unity3d.pl/doc/Images/manual/View%20Modes-3.jpg}}
  
-Enabling Scene Lighting will override the default Scene View lighting with whatever lights you have positioned to create your final light setupEnabling Game Overlay will show items like Skyboxes and GUI Elements in the Scene Viewand it will also hide the gridEnabling Audition Mode will make AudioSources in the scene play so they can be heard without going into Play Mode+Pierwszy przycisk określa czy widok będzie oświetlony za pomocą programu domyślnego czy światła umieszczonego na scenieOświetlenie programem jest włączone domyślnie ale zostanie dezaktywowane domyślnie po dodaniu na scenie pierwszego światła. Drugi przycisk dotyczy kontroli elementów GUI SkyBoxów renderowane w widoku scenya także pokazywaniu i ukrywaniu siatki rozmieszczeniaTrzeci przycisk włącza i wyłącza źródło dźwięku na scenie.
  
  
unity_manual/view_modes.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/22 17:38 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki