Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Scene View View Modes

Tryby widoku

Pasek kontroli widoku sceny pozwala wybrać różne opcje wyświetlania sceny, a także kontrolować czy oświetlenie i dźwięk są włączone. Kontrole te dotyczą tylko widoku na scenie w trakcie rozwoju projektu i nie mają wpływu na build gry.

view_20modes-0.jpg

Wybieranie trybu

Pierwsze rozwijane menu jest dla wybierania trybu, które zostaną wykorzystane do zobaczenia sceny.

view_20modes-1.jpg

Lista rozwijalna wyboru trybu

  • Textured: pokazuje powierzchnię razem z ich teksturami
  • Wireframe: wyświetla siatkę wraz z zaprezentowaniem szkieletu
  • Tex-Wire: pokazuje siatkę wraz z teksturami
  • Render Paths: pokazuje ścieżki renderingu dla każdego obiektu za pomocą kod koloru: Zielony: deferred lighting, Żółty: forward rendering, Czerwony: vertex lit.
  • Lightmap Resolution: pokrywa kratką powierzchnie na scenie aby wyświetlić rozdzielczość lightmap

Tryb Renderowania

Obok listy wyboru trybu znajduje się lista wyboru czterech trybów renderowania który będzie używany do renderowania sceny.

view_20modes-2.jpg

Lista rozwijalna Trybu Renderowania

  • RGB: pokazuje widoczne powierzchnie wraz z ich teksturami
  • Alpha: renderuje kolory z alfą
  • Overdraw: renderuje obiekty jako przezroczyste. Gromadzi przezroczyste kolory, dzięki czemu łatwo zauwarzyć gdzie jeden obiekt jest zaczerpnięte od innych
  • Mipmaps: pokazać idealne rozmiary tekstur przy użyciu kod koloru: czerwony wskazuje że tekstura jest większa niż to konieczne (na obecnej odległości i rozdzielczości), niebieski wskazuje że tekstura może być większa. Naturalnie, idealne rozmiary tekstury zależą od rozdzielczości, ma której gra będzie działać i jak blisko kamery mogą dostać się do poszczególnych powierzchni.

Scene Lighting, Game Overlay i Audition Mode

Na prawo od rozwijanych menu znajdują się trzy przyciski, które kontrolują inne aspekty reprezentacji sceny.

view_20modes-3.jpg

Pierwszy przycisk określa czy widok będzie oświetlony za pomocą programu domyślnego czy światła umieszczonego na scenie. Oświetlenie programem jest włączone domyślnie ale zostanie dezaktywowane domyślnie po dodaniu na scenie pierwszego światła. Drugi przycisk dotyczy kontroli elementów GUI SkyBoxów renderowane w widoku sceny, a także pokazywaniu i ukrywaniu siatki rozmieszczenia. Trzeci przycisk włącza i wyłącza źródło dźwięku na scenie.


Poprzedni Następny

unity_manual/view_modes.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/22 17:38 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki