Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Inspector

Korzystanie z Inspektora

Inspektor służy do przeglądania i edycji właściwości wielu różnych elementów.

Gry w Unity składają się z wielu GameObject'ów zawierających siatki, skrypty, dźwięki lub elementy graficzne, takie jak oświetlenie. Po wybraniu GameObject'u w hierarchii lub widoku sceny, Inspektor pokazuje i pozwala modyfikować właściwości GameObject'ów oraz wszystkie komponenty i materiały z nim związane. To samo stanie się w przypadku wybrania Prefab'u w widoku projektu. W ten sposób można zmodyfikować funkcjonalność GameObject'u w twojej grze. Możesz przeczytać więcej na temat GameObject-u jako bardzo ważne jest, aby to zrozumieć.

using_20the_20inspector-0.jpg

Inspector pokazuje właściwości GameObject'u oraz komponentów i materiałów z nim związanych.

Podczas tworzenia swojego skryptu, który pracuje jako niestandardowy typ Component, zmienne tego skryptu są również widoczne jako właściwości, które można edytować bezpośrednio w Inspektorze jeśli komponent tego skryptu został dodany do GameObject'u. To zmienne skryptu mogą być zmieniane bez zmiany w samym skrypcie.

Ponadto, Inspector jest używany do wyświetlania opcji importu asset'ów, takich jak tekstury, modele 3D i czcionki . Część ustawień sceny i całego projektu jest wyświetlanych także w Inspektorze, np. Ustawienia Użytkownika.

Każda właściwość, która jest wyświetlana w Inspectorze może być bezpośrednio modyfikowana. Istnieją dwa główne rodzaje właściwości: wartości i odniesienia. [ang. Values i References]


Poprzedni Następny

omenqq1

unity_manual/using_the_inspector.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki