To jest stara wersja strony!


Używanie Terenów

Tworzenie nowego terenu

Nowe tereny mogą być tworzone z Terrain→Create Terrain. To doda teren do twojego widoku Projektu i Hierarchy.

Twój nowy teren będzie wyglądać tak w widoku Sceny:

Nowy teren w widoku Sceny

Jeśli chcesz innej wielkości terenu, wybierz Terrain→Set Resolution na pasku menu. Istnieje kilka ustawień, które są związane z wielkością terenu, które można zmienić w tym oknie.

Ustawienia rozmiarów twojego terenu

Na powyższym zdjęciu, są wartości, które mogą być zmienione.

Te wartości to:

  • Terrain Width: szerokość terenu w jednostkach
  • Terrain Height: wysokość terenu w jednostkach
  • Terrain Length: długość terenu w jednostkach.
  • HeightMap Resolution: rozdzielczość heightmap dla wybranego terenu.
  • Detail Resolution: Kontroluje rozdzielczość map trawy i detali modeli. Ze względu na wydajność im niższe ustawienie tej wartości tym lepiej.
  • Control Texture Resolution: Rozdzielczość mapy splatanych różnych warstw tekstur malowanych na terenie.
  • Base Texture Resolution: Rozdzielczość composite texture która jest używana w miejscach splat map w pewnych odległościach.

Nawigacja po terenie

Tereny działają nieco inaczej niż inne GameObiekty. Można użyć pędzla do malowania i manipulowania swoim terenem. Jeśli chcesz zmienić położenie terenu możesz zmodyfikować jego wartości Transform Position w Inspektorze. To pozwala przenieść teren, ale nie można go obrócić ani przeskalować.

Podczas gdy teren jest zaznaczony w Hierarchy możesz bezpiecznie poruszać się po terenie klawiszem F (focus). Po naciśnięciu przycisku F, gdziekolwiek twoja mysz jest ustawiona zostaniesz przeniesiony do centrum widoku na scenę. To pozwala dotknąć powierzchnię i szybko przenieść się do innego obszaru i zmienić coś innego. Jeśli mysz nie unosi się na powierzchni terenu, gdy naciśniesz klawisz F cały teren będzie wyśrodkowany w widoku sceny.

Edycja terenu

Gdy mamy zaznaczony teren możemy zajrzeć do Inspektora, aby zobaczyć kilka niesamowitych, nowych narzędzi do edycji terenu.

Terrain Editing Tools pojawiające się w Inspektorze

Terrain - Skróty klawiszowe

  • WypunktowanieShift+Q i Shift+Y - wybiera aktywnego narzędzia terenu
  • przecinek (,) i kropka (.) - wybieranie aktywnego pędzla
  • Shift+przecinek (<) i Shift+kropka (>) - wybieranie aktywnej tekstury

Poprzedni Następny

unity_manual/using_terrains.1354437096.txt.gz · ostatnio zmienione: 2012/12/02 09:31 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki