Używanie Terenów

Tworzenie nowego terenu

Nowe tereny mogą być tworzone z Terrain→Create Terrain. To doda teren do twojego widoku Projektu i Hierarchy.

Twój nowy teren będzie wyglądać tak w widoku Sceny:

Nowy teren w widoku Sceny

Jeśli chcesz innej wielkości terenu, wybierz Terrain→Set Resolution na pasku menu. Istnieje kilka ustawień, które są związane z wielkością terenu, które można zmienić w tym oknie.

Ustawienia rozmiarów twojego terenu

Na powyższym zdjęciu, są wartości, które mogą być zmienione.

Te wartości to:

  • Terrain Width: szerokość terenu w jednostkach
  • Terrain Height: wysokość terenu w jednostkach
  • Terrain Length: długość terenu w jednostkach.
  • HeightMap Resolution: rozdzielczość heightmap dla wybranego terenu.
  • Detail Resolution: Kontroluje rozdzielczość map trawy i detali modeli. Ze względu na wydajność im niższe ustawienie tej wartości tym lepiej.
  • Control Texture Resolution: Rozdzielczość mapy splatanych różnych warstw tekstur malowanych na terenie.
  • Base Texture Resolution: Rozdzielczość composite texture która jest używana w miejscach splat map w pewnych odległościach.

Nawigacja po terenie

Tereny działają nieco inaczej niż inne GameObiekty. Można użyć pędzla do malowania i manipulowania swoim terenem. Jeśli chcesz zmienić położenie terenu możesz zmodyfikować jego wartości Transform Position w Inspektorze. To pozwala przenieść teren, ale nie można go obrócić ani przeskalować.

Podczas gdy teren jest zaznaczony w Hierarchy możesz bezpiecznie poruszać się po terenie klawiszem F (focus). Po naciśnięciu przycisku F, gdziekolwiek twoja mysz jest ustawiona zostaniesz przeniesiony do centrum widoku na scenę. To pozwala dotknąć powierzchnię i szybko przenieść się do innego obszaru i zmienić coś innego. Jeśli mysz nie unosi się na powierzchni terenu, gdy naciśniesz klawisz F cały teren będzie wyśrodkowany w widoku sceny.

Edycja terenu

Gdy mamy zaznaczony teren możemy zajrzeć do Inspektora, aby zobaczyć kilka niesamowitych, nowych narzędzi do edycji terenu.

Terrain Editing Tools pojawiające się w Inspektorze

Każdy prostokątny przycisk jest to inne narzędzie Terrain Tool. Istnieją narzędzia, aby zmienić wysokość, malować SPLAT mapy, lub załączyć szczegóły, takie jak drzewa lub skały. Aby zastosować konkretne narzędzie wystarczy na nie kliknąć. Pojawi się krótki opis narzędzia pojawiający się w tekście poniżej przycisków narzędziowych.

Większość narzędzi korzysta z pędzli. Wiele różnych pędzli jest wyświetlane dla każdego narzędzia, które używa pędzli. Aby wybrać pędzel wystarczy na niego kliknąć. Aktualnie wybrany pędzel będzie wyświetlony po najechaniu myszka na teren, i w określonej wielkości.

Będziesz korzystać z tych wszystkich pędzli w widoku Sceny i malować bezpośrednio na swoim terenie. Wystarczy kliknąć narzędzie a następnie kliknąć i przeciągnąć na terenie i zmieniać go w czasie rzeczywistym. Aby malować teren, teksturować czy dekorować musisz mieć teren zaznaczony w widoku Hierarchy.

Notka Jeśli masz wybrany pędzel, przesuń kursor myszy nad terenem w widoku sceny i naciśnij F. Będzie to centrum widoku sceny na pozycji kursora myszy i automatycznie dopasowując odległości do rozmiaru pędzla (Brush Size). Jest to najszybszy i najprostszy sposób na poruszanie się po swoim terenie podczas jego tworzenia.

Terrain - Skróty klawiszowe

  • WypunktowanieShift+Q i Shift+Y - wybiera aktywnego narzędzia terenu
  • przecinek (,) i kropka (.) - wybieranie aktywnego pędzla
  • Shift+przecinek (<) i Shift+kropka (>) - wybieranie aktywnej tekstury

Poprzedni Następny

unity_manual/using_terrains.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/02 09:44 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki