Unity Manual User Guide Unity Basics

Podstawy Unity

Ta sekcja jest kluczem do rozpoczęcia korzystania z Unity. Wyjaśni interfejs Unity, jak dostosować środowisko pracy do własnych potrzeb, pracę z assetami, tworzenia scen i jak opublikować gotowy projekt.

Po zakończeniu czytania tej sekcji będzie zrozumieć, jak działa Unity, jak go używać efektywnie.

Nauka interfejsu - Jest wiele do nauczenia, więc trochę trzeba czasu, obserwacji i zrozumiesz interfejs. Będziemy przechodzić przez każdy element interfejsu razem.

Praca z Assetami - Tutaj będziemy wyjaśniać kroki w celu wykorzystania jednego składnika assetu z Unity. Kroki te mają charakter ogólny i są przeznaczone tylko jako przegląd podstawowych działań.

Tworzenie scen - Sceny zawirają obiekty w grze. W każdej scenie, będzie miejsce Twojego środowiska, przeszkody i dekoracji, projektowania i budowania swojej gry w kawałkach.

Publikacja - W każdej chwili podczas tworzenia gry, możesz zobaczyć jak to wygląda, by zbudować i uruchomić ją na zewnątrz edytora jako gracz samodzielny lub przez internet. Ten rozdział wyjaśnia jak uzyskać dostęp do ustawień Budowy i jak tworzyć różne wersje swoich gier.

Tutoriale - Te samouczki online, pozwolą Ci pracować z Unity, zapewniając praktyczne doświadczenie w budowaniu rzeczywistych projektów.


Poprzedni Następny

unity_manual/unity_basics.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki