Unity Manual User Guide Building Scenes GameObjects The GameObject-Component Relationship

GameObject-związki komponentów

Jak opisano wcześniej GameObject posiada składniki. Będziemy badać tę relację po przez omówienie komponentu Transform. Utwórz nową scenę a następnie GameObject za pomocą paska narzędzi i wybierz GameObject→Create Empty lub wciśnij CTRL+Shift+N zaznacz nowo utworzony GameObject i spójrz na inspektora (Inspector).

the_20gameobject-component_20relationship-0.jpg

Pusty GameObjest widziany w Inspektorze

Zauważ, że pusty GameObject zawiera nazwę, Tag, Layer. Każdy GameObject zawiera również komponent Transform.

Komponent Transform

Nie da się w Unity stworzyć GameObject-u bez komponentu Transform. Komponent Transform jest jednym z najważniejszych elementów, ponieważ wszystkie właściwości transformacji GameObject-u są włączane właśnie za pomocą tego składnika. Określa on pozycję, obrót i skalę w świecie gry GameObject-u. Jeśli GameObject nie ma składnika Transform, był by niczym więcej niż pewną informacja w pamięci komputera, praktycznie nie istniał by na świecie.

Komponent Transform umożliwia również koncepcję Parenting (rodzicielstwo), która jet wykorzystywane prze edytor Unity i jest ważną częścią pracy z GameObject-ami. Więcej o komponencie Transform tutaj .

Inne komponenty

Komponent Transform okazuje się być istotny dla wszystkich GameObject-ów, więc każdy go ma. Ale może zawierać również inne komponenty.

the_20gameobject-component_20relationship-1.jpg

Main Camera, dodaje się do każdej sceny domyślnie

Gdy spojrzymy na obiekt Main Camera w inspektorze (Inspector) widzimy, że zawiera komponent Transform inny zestaw komponentów. W szczególności komponentkamera, GUILayer, Flare Layer i Audio Listener. Wszystkie te składniki zapewniają dodatkową funkcjonalność GameObject-u. Bez nich nie było by renderowania grafiki gry. Zdarzacze (Collider), cząstki (Particles) i Audio są różnymi komponentami (lub ich kombinacje) które można dodać do dowolnego GameObject-u.


Poprzedni Następny

unity_manual/the_gameobject-component_relationship.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki