Teksturowanie Terenu

Udekoruj krajobraz swojego terenu dzięki teksturom terenu. Można je mieszać i łączyć aby tekstury terenu płynnie przechodziły z jednej do drugiej, lub utrzymania zróżnicowania.

Terenowe tekstury są również nazywane splat mapami. Oznacza to, że można zdefiniować kilka powtarzających się tekstur wysokiej rozdzielczości i połączenia między nimi dowolnie, za pomocą mapy alfa którą można malować bezpośrednio na terenie. Ponieważ nie są to duże tekstury w porównaniu do wielkości, terenu, rozkład wielkości tekstury jest bardzo mały.

Uwaga: Stosując ilość tekstur w wielokrotności czterech zapewnia największe korzyści dla wydajności i przechowywania map alfa terenu.

Aby rozpocząć pracę z teksturami kliknij na w oknie inspektora.

Dodawanie Terrain Texture

Przed rozpoczęciem malowania tekstur terenu, dodasz co najmniej jedną do terenu z folderu projektu. Kliknij przycisk Options Button→Add Texture….

Pojawi się okno dialogowe Add Terrain Texture.

Okienko Add Terrain Texture

Tutaj wybieramy teksturę w polu Splat. Można przeciągać teksturę do pola z widoku projektu, lub wybrać z listy rozwijanej.

Teraz ustaw właściwości Tile Size X i Tile Size Y. Im większa liczba, tym większa każda „płytka” tekstury, zostanie przeskalowana. Tekstury dużych rozmiarów płytek będą powtarzane mniej razy na całym terenie. Mniejsza liczba powtórzy teksturę częściej ponieważ jest ona mniejsze.

Kliknij przycisk Add, a zobaczysz swoją pierwszą płytkę tekstury terenu na całym terenie.

Malowanie tekstur terenu

Po dodaniu co najmniej dwóch tekstur terenu, można łączyć je ze sobą na różne sposoby.

Wybierz Terrain Texture którą chcesz użyć. Aktualnie wybrany Terrain Texture zostanie podświetlona na niebiesko.

Wybierz pędzel, którego chcesz użyć. Aktualnie wybrany pędzel zostanie podświetlona na niebiesko.

Wybierz pędzel i ustaw Size (rozmiar), Opacity (krycie) i Target Strength (docelowa moc).

  • Size - odnosi się do wielkości pędzla w stosunku do wielkości terenu
  • Opacity - przejrzystość lub dozowanie tekstury zastosowanej do malowania
  • Target Strength - ustawia przezroczystość

Kliknij i przeciągnij po terenie.

Korzystaj z różnych tekstur, pędzli, rozmiarów i zmętnienia aby stworzyć wiele różnych mieszanych stylów.

UWAGA: jeśli masz wybrany pędzel przenieś kursor myszy nad terenem w widoku sceny i naciśnij klawisz F, będzie to centrum widoku sceny na pozycji kursora myszy i automatycznie dopasuje zbliżenie do rozmiaru pędzla. Jest to najszybszy i najprostszy sposób na poruszanie się po swoim terenie podczas jego tworzenia.


Poprzedni Następny

unity_manual/terrain_textures.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/12 19:48 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki