Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:sound [2012/12/27 16:16]
roocky [Audio Clip]
unity_manual:sound [2012/12/27 16:21] (aktualna)
roocky [Types of Rolloff]
Linia 86: Linia 86:
  
  
-===== Types of Rolloff =====+===== Typy Rolloff =====
  
    
  
-There are three Rolloff modes: Logarithmic, Linear and Custom Rolloff. The Custom Rolloff can be modified by modifying the volume distance curve as described belowIf you try to modify the volume distance function when it is set to Logarithmic or Linear, the type will automatically change to Custom Rolloff. +Są trzy typy Rollof: Logarithmic, Linear Custom Rolloff. Custom Rolloff może być modyfikowane poprzez zmianę odległości krzywej, jak opisano poniżejJeśli ty spróbujesz modyfikować dźwiękowy dystans kiedy jest ustawiona Logarithmic or Linear, typ zmieni się automatycznie w Custom Rolloff.
  
    
Linia 100: Linia 100:
  
  
-//Rolloff Modes that an audio source can have.//+//Typy Rolloff mogą mieć Audio Source//
  
    
unity_manual/sound.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/27 16:21 przez roocky
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki