Unity Manual User Guide Building Scenes Searching

Wyszukiwanie

Kiedy pracujemy z rozbudowanymi scenami, wtedy wyszukiwanie może być bardzo użyteczne, kiedy chcemy znaleźć wybrany obiekt. Poprzez używanie pola wyszukaj, możesz wyfiltrować tylko obiekt lub grupę obiektów, które chcielibyśmy zobaczyć. Możecie znaleźć rzeczy poprzez ich nazwę,typu komponentu, i w niektórych przypadkach poprzez etykiety (Labels). Możesz wybrać tryb wyszukiwania poprzez wybieranie z menu rozwijalnego w polu search.

Wyszukiwanie na scenie

Kiedy scena jest wczytana w edytorze,wtedy możesz wyszukiwać w widoku sceny i hierarchy . Wybrane rzeczy są dzielone w obu miejscach, więc jeżeli wpiszesz szukane słowo (np. „bridge”), wtedy zobaczysz filtr wizualny zastosowany w widoku scen i w bardziej typowy sposób w polu hierarchy. Tam także nie ma różnicy pomiędzy wpisywaniem szukanych słów po polu wyszukiwania w widoku scen lub hierarchi– filter wywiera efekt w obu widoka w każdym przypadku.

searching-0.jpg

Widok sceny i hierarchy bez zastosowanego wyszukiwania.

searching-1.jpg

Widok sceny i hierarchy z zastosowanym filtrem szukanego obiektu.

Kiedy filtr szukanego słowa jest aktywyny,wtedy pole hierarchy nie pokazuje hierarchicznych związków pomiędzy Obiektami, ale możesz wybrać każdy obiekt, i to jest hierarchiczna ścieżka w scenie będzie pokazana na dole hierarchy.

searching-2.jpg

Kliknij na obiekcie wyfiltrowanej liście aby zobaczyć do tego hierarchiczną ścieżkę.

Kiedy chcesz wyczyścić filtry wyszukiwania, po prostu kliknij na mały krzyżyk w polu wyszukiwania.

W poszukiwaniu sceny można wyszukiwać według nazwy lub według typów. Kliknij na małą lupy w polu wyszukiwania, aby otworzyć menu rozwijane i wybrać tryb wyszukiwania.

searching-3.jpg

Wyszukiwanie poprzez nazwę, typ, lub wszystko.

Wyszukiwanie w projekcie

Te same podstawy zastosowania z poszukiwaniem rzeczy w widoku projektu - wystarczy wpisać szukane slowo, a zobaczysz wszystkie istotne rzeczy, które pojawiają się w filtrze.

W wyszukiwaniu w obiekcie możesz wyszukiwać według nazwy lub typu rak Jak w wyszukiwaniu na scenie, a dodatkowo można wyszukiwać według etykiety. Kliknij na małą lupy w polu wyszukiwania, aby otworzyć rozwijane menu i wybrać tryb wyszukiwania.

searching-4.jpg

Wyszukuj poprzez nazwę, Typ, Etykietę, lub wszystko.

wyszukiwanie z użyciem próbnika obiektów (object picker)

Kiedy przypisujemy obiekt poprzez Object Picker, możesz także wpisać w jakimkolwiek polu wyszukaj, żeby przefiltrować obiekty,tylko takie, które chcesz zobaczyć.


Poprzedni Następny

unity_manual/searching.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki