Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Scene View Scene View Navigation

Nawigacja po Widoku Sceny (Scene View)

Nawiguj po Scene View szybko i efektywnie używając kontrolek nawigacyjnych.

Ruch Strzałkami

Możesz używać klawiszy strzałek do poruszanie się po scenie, jak byś „chodził” po niej. Strzałkami góra/dół poruszasz się do przodu/tyłu, a strzałkami w bok poruszasz się na boki. Jeżeli przytrzymasz klawisz Shift razem ze strzałką będziesz poruszać się szybciej.

Skupianie

Wybierając jakikolwiek GameObject w hierarchii, a następnie przesuniesz kursor na widok sceny i naciśniesz klawisz F widok zostanie przesunięty tak aby centrum był wybrany obiekt. Funkcja ta jest określona jako frame selection.

Przesuwanie, Obracanie i Przybliżanie/oddalanie

Korzystanie z Hand Tool

Po wybraniu narzędzia Hand Tool (skrót: Q), dostępne jest następujące sterowanie:

scene_20view_20navigation-0.jpg Przesuwanie - przytrzymaj LPM i przeciągnij aby przesunąć kamerę.

scene_20view_20navigation-1.jpg Obracanie - przytrzymaj klawisz ALT i LPM i przeciągnij aby obrócić widok wokół bieżącego punktu, lub przytrzymaj PPM i przeciągnij a uzyskasz podobny efekt.

scene_20view_20navigation-2.jpg Przybliżanie/oddalanie - przytrzymaj klawisz ALT i PPM i przeciągnij aby przybliżyć/oddalić.

Możesz również przybliżać/oddalać za pomocą kółka myszki lub track-pad.

Przytrzymując SHIFT zwiększysz szybkość poruszania się i zmiany ogniskowej.

Tryb demo gry

Tryb demo gry pozwala nawigować po scenie latanie w pierwszej osobie podobnie jak w wielu innych grach.

  • przytrzymaj PPM
  • teraz możesz przesuwać widok dookoła przeciągając myszką i używać klawiszy WASD do przemieszczania się prawo/lewo/przód/tył i Q i E do poruszania się góra/dół.
  • przytrzymując klawisz SHIFT będziesz mógł poruszać się szybciej.

Tryb demo gry jest przeznaczony dla trybu perspektywy. W trybie izometrycznym trzymając wciśnięty PPM będziesz kręcić kamerą wokół osi.

Gizma sceny

W prawym górnym rogu widoku sceny znajduje się Scene Gizmo (gizmo sceny). Wyświetla bieżącą orientację widoku sceny, pozwala szybko zmienić kąt widzenia.

scene_20view_20navigation-3.jpg

Możesz kliknąć na każde ramię przystawki widoku kamery na scenę kierunku aby zmienić go na tryb izometryczny. Natomiast w trybie izometrycznym, można kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągając po orbicie, lub przytrzymaj ALT i przeciągaj LPM. Aby wyjść z tego trybu należy kliknąć w środek gizma sceny. Można również przytrzymać klawisz SHIFT i kliknąć LPM w środek gizma w dowolnym momencie aby przełączać się między trybem perspektywy a izometrycznym.

scene_20view_20navigation-4.jpg

Tryb Perspektywy

scene_20view_20navigation-5.jpg

Tryb Izometryczny. Obiekty nie dość małe możesz obejrzeć z odległości tutaj!


Poprzedni Następny

unity_manual/scene_view_navigation.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki