Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:prefabs [2012/11/11 00:41]
valaantha [Importowanie Prefab-ów]
unity_manual:prefabs [2012/11/11 00:45] (aktualna)
valaantha [Importowanie Prefab-ów]
Linia 52: Linia 52:
 Atutem jest tworzony na scenie GameObiekt połączony z asset-em źródłowym zamiast normalnego Prefab-u. Składniki mogą bys dodawane i usuwane tak jak normalne GameObiekty, jednakże nie można stosować żadnych zmian w składnikach asset-u. Jeśli tworzysz coś co chcesz używać należy dodać asset do Prefab-u, czynności te opisano powyżej w punkcie "Tworzenie Prefab-ów". Atutem jest tworzony na scenie GameObiekt połączony z asset-em źródłowym zamiast normalnego Prefab-u. Składniki mogą bys dodawane i usuwane tak jak normalne GameObiekty, jednakże nie można stosować żadnych zmian w składnikach asset-u. Jeśli tworzysz coś co chcesz używać należy dodać asset do Prefab-u, czynności te opisano powyżej w punkcie "Tworzenie Prefab-ów".
  
-  +Po wybraniu instancji składnika asset-u przycisk **Apply** w Inspektorze zastąpiony jest przyciskiem **Edit**Kliknięcie tego przycisku spowoduje aplikacji do edycji asset-u(np. Maya lub 3ds Max). 
- +
-When you have selected an instance of an asset, the Apply button in the Inspector is replaced with an Edit buttonClicking this button will launch the editing application for your asset (e.g. Maya or Max). +
  
  
Linia 60: Linia 58:
  
  [[unity_manual:searching| Następny ]]  [[unity_manual:lights| Poprzedni ]]   [[unity_manual:searching| Następny ]]  [[unity_manual:lights| Poprzedni ]] 
- 
-  
- 
-  
- 
-  
- 
unity_manual/prefabs.txt · ostatnio zmienione: 2012/11/11 00:45 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki