Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Scene View Positioning GameObjects

Pozycjonowanie GameObject-tów

Kiedy będziesz budować swoją grę, będziesz ustawiać wiele różnych obiektów w świecie gry.

Skupianie

Może to być przydatne to aby skupić kamerę podglądu sceny na danym obiekcie przed manipulowaniem nim. Wybierz dowolny GameObject i naciśnij klawisz F. Stanie się on centrum widoku sceny i wybranym punktem obrotu.

Przesuwanie, Obracanie, Skalowanie

Używaj narzędzia przekształceń na pasku narzędzi do przesuwania, obracania i skalowania poszczególnych obiektów. Każdy ma odpowiednie gizmo, które pojawia się w obrębie wybranego obiektu w widoku sceny. Możesz użyć myszki i manipulować każdą osią gizma zmieniając przekształcenie składnika GameObject-u, lub wpisać wartości bezpośrednio w polach komponentu Transform w inspektorze. Każde z tych trzech rodzajów przekształceń mogą być wybierane za pomocą klawiszy skrótu:

 • W - przesuwanie
 • E - obracanie
 • R - skalowanie

positioning_20gameobjects-0.jpg

 • Kliknij centrum gizma i przeciągnij manipulując obiektem we wszystkich trzech osiach.
 • Z centrum gizma wychodzą trzy linie zakończone strzałką, które mogą być wykorzystanie do przesunięcia obiektu względem jednej płaszczyzny.
 • Należy zachować ostrożność podczas korzystania z narzędzia skalowania, jak na niejednorodnym skalowaniu (np. 1,2,1) może powodować niezwykłe skalowanie obiektów podrzędnych.
 • Po więcej informacji na temat przekształcania GameObjec-ów odwieź stronę Transforms.

Gizmo Display Toggles

Gizmo Display Toggles służy do określenia położenia dowolnego gizma przekształceń.

positioning_20gameobjects-1.jpg

Gizmo Display Toggles

Pozycja:

 • Centralne umieści gizmo w środku obiektu.
 • Globalne umieści gizmo w punkcie obrotu siatki.

Rotacja:

 • Lokalna zachowa gizmo na względny obrót obiektu.
 • Globalna zaciśnie gizmo do orientacji przestrzennej świata.

Jednostka przeciągnięcia

Podczas przeciągania po dowolnej osi za pomocą Translate Tool można przytrzymać klawisz CTRL i przeciągać o przyrost określony w Snap Settings.

Możesz zmienić jednostkę odległości, która jest używana do jednostki przeciągnięcia za pomocą menu Edit→Snap Settings…

positioning_20gameobjects-2.jpg

Ustawienia jednostki przeciągania po widoku sceny.

Przeciąganie powierzchni/obszaru

Podczas przeciągania centrum obiektu za pomocą Translate Tool możesz przytrzymać klawisz SHIFT i CTRL aby przyciągać obiekt do przecięcia wszelkich koliderów. To sprawia, że pozycjonowanie obiektów przebiega szybciej.

Obracanie Look-At

Podczas korzystania z narzędzia Rotate (Obracanie) możesz przytrzymać klawisz SHIFT i CTRL aby obrócić obiekt w kierunku punktu powierzchni wszelkich koliderów. To sprawia, że położenie przedmiotów względem siebie jest prostsze.

Przeciąganie Vertex-ów

Możesz składać swoje światy prościej z funkcją Vertex Snapping. Ta funkcja jest bardzo prosta i potężnym narzędziem w Unity. Pozwala podjąć wszelkie wierzchołki z danej siatki i miejsca myszy, wierzchołek w takiej samej pozycji .

Z tym można zrobić swoje światy naprawdę szybko, np. można umieszczać drogi w grze wyścigowej z dużą precyzją i dodać moc do elementów na wierzchołkach siatki.

positioning_20gameobjects-3.jpg

Montaż drogi z Vertex Snapping.

Korzystanie z przyciągania wierzchołków w Unity jest proste. Poprostu wykonaj następujące kroki:

 • Wybierz siatkę którą chcesz manipulować i upewnij się ze Transform Tool jest aktywny
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz V, aby aktywować tryb przyciągania wierzchołków
 • Przesuń kursor myszki nad wierzchołek na siatce, który chcesz użyć jako punkt obrotu
 • Trzymając wciśnięty lewy przycisk gdy kursor znajduje się nad wybranym wierzchołkiem i przeciągnij siatkę obok wierzchołka innej siatki
 • Zwolnij przycisk myszy i klawisz V gdy jesteś zadowolony z wyniku
 • Shift-V działa jak przełącznik z tej funkcjonalności
 • Można przyciągnąć wierzchołek do wierzchołka wierzchołek do powierzchni i pochylić do wierzchołka.

Wideo które pokazuje jak używać przyciągania wierzchołków możecie znaleźć tutaj.


Poprzedni Następny

unity_manual/positioning_gameobjects.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/11 20:30 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki