Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:particle_systems [2012/12/03 20:02]
superpaweltv [System Cząsteczek]
unity_manual:particle_systems [2012/12/03 20:26] (aktualna)
superpaweltv Systemy Cząsteczek
Linia 1: Linia 1:
- [[unity_manual:index|Unity Manual]] [[unity_manual:user_guide-2|User Guide]] [[unity_manual:building_scenes|Building Scenes]] [[unity_manual:particle_systems|Particle Systems]] + [[unity_manual:index|Unity Manual]] [[unity_manual:user_guide-2|User Guide]] [[unity_manual:building_scenes|Building Scenes]] [[unity_manual:particle_systems|Systemy Cząsteczek]] 
  
 ====== System Cząsteczek ====== ====== System Cząsteczek ======
Linia 51: Linia 51:
  
  
-====== Ellipsoid Particle Emitter ======+====== Elipsoidyczny Emiter Cząsteczek ======
  
    
  
-The Ellipsoid Particle Emitter spawns particles inside a sphereUse the Ellipsoid property below to scale & stretch the sphere+Elipsoidyczny Emiter Cząsteczek spawnuje cząsteczki w kuliUżyj właściwości Elipsoidy poniżej by zeskalować & rozciągnąć kulę 
  
    
Linia 65: Linia 65:
  
  
-//The Ellipsoid Particle Emitter Inspector//+//Inspektor Elipsoidycznego Emitera Cząsteczek//
  
    
Linia 71: Linia 71:
  
  
-===== Properties =====+===== Właściwości =====
  
- EmitIf enabledthe emitter will emit particles. Min SizeThe minimum size each particle can be at the time when it is spawnedMax SizeThe maximum size each particle can be at the time when it is spawned. Min EnergyThe minimum lifetime of each particlemeasured in secondsMax EnergyThe maximum lifetime of each particlemeasured in seconds. Min EmissionThe minimum number of particles that will be spawned every secondMax EmissionThe maximum number of particles that will be spawned every secondWorld VelocityThe starting speed of particles in world spacealong X, Y, and Z. Local VelocityThe starting speed of particles along X, Y, and Z, measured in the object's orientation. Rnd VelocityA random speed along X, Y, and that is added to the velocityEmitter Velocity ScaleThe amount of the emitter's speed that the particles inherit. Tangent VelocityThe starting speed of particles along X, Y, and Z, across the Emitter's surface. Simulate In World SpaceIf enabled, the particles don't move when the emitter moves. If false, when you move the emitter, the particles follow it around. One ShotIf enabled, the particle numbers specified by min & max emission is spawned all at once. If disabled, the particles are generated in a long stream. EllipsoidScale of the sphere along X, Y, and Z that the particles are spawned inside. MinEmitterRangeDetermines an empty area in the center of the sphere - use this to make particles appear on the edge of the sphere. + Emituj: Jeśli włączoneEmiter będzie emitować Cząsteczki. Min. Wielkość którą może mieć każda cząsteczka gdy zostanie ze'spawn'nowana. Maks. Wielkość: Maksymalna wielkość którą może mieć cząsteczka gdy zostanie ze'spawn'owana. Min. Moc: Minimalny czas życia każdej cząsteczkiliczony w sekundachMaks. Moc: Maksymalna długość życia każdej cząsteczkiliczona w sekundach. Min. Emisja: Minimalna liczba cząsteczek, które mogą być ze'spawn'owane na sekundę. Maks. Emisja: Maksymalna liczba cząsteczek, które mogą być ze'spawn'owane na sekundęPrędkoć Wylotowa: Początkowa prędkość cząsteczek w przestrzeniwzdłuż osi X,Y Z. Lokalna Prędkość Wylotowa: Prędkość Początkowa cząsteczek wzdłuż osi X,Y Z, mierzona w kierunku objektuPrędkość Rnd: Losowa prędkość wzdłuż osi X,Y która zostamie dodana do prędkości.Skala Prędkości Emitera:amount of the emitter's speed that the particles inherit. Tangent VelocityThe starting speed of particles along X, Y, and Z, across the Emitter's surface. Simulate In World SpaceIf enabled, the particles don't move when the emitter moves. If false, when you move the emitter, the particles follow it around. One ShotIf enabled, the particle numbers specified by min & max emission is spawned all at once. If disabled, the particles are generated in a long stream. EllipsoidScale of the sphere along X, Y, and Z that the particles are spawned inside. MinEmitterRangeDetermines an empty area in the center of the sphere - use this to make particles appear on the edge of the sphere. 
  
  
unity_manual/particle_systems.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/03 20:26 przez superpaweltv
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki