Inne ustawienia

Istnieje kilka opcji, po naciśnięciu przycisku Terrain Settings w Inspektorze terenu

Wszystkie dodatkowe ustawienia terenu

Base Terrain (ustawienie terenu)

 • Pixel Error - Określa dopuszczalne błędy wyświetlania Geometrii Terenu. To jest zasadniczo ustawienie geometrii LOD: im wyższa wartość tym będzie mniejsza gęsta geometria terenu.
 • Base Map Dist. - Odległość wyświetlane tekstury terenu w wysokiej rozdzielczości. Po tej odległości o niskiej rozdzielczości tekstury będą wyświetlane w połączeniu.
 • Cast Shadows - czy teren ma rzucać cienie.

Slot Material umożliwia przypisanie niestandardowego materiału dla terenu. Materiał powinien użyciu shader-a, który jest zdolny do renderowania terenu, na przykład Nature/Terrain/Diffuse (Ten shader jest używany, jeśli żaden materiał nie jest przypisany) lub Nature/Terrain/Bumped Specular.

Tree & Detail Settings (ustawienie drzew i detali)

 • Draw - jeśli włączone, wszystkie drzewa, trawy i siatek szczegółowo będą rysowane na terenie.
 • Detail Distance - odległość od kamery, po której zatrzymane jest wyświetlanie szczegółów.
 • Tree Distance - odległości od kamery, po której zatrzymane jest wyświetlanie drzew. Im jest większa tym dalsze drzewa można zobaczyć.
 • Billboard Start - odległość od kamery, po której drzewa są wyświetlane jako bilbordy zamiast jako mesh.
 • Fade Length - całkowita odległość delty umożliwiająca drzewom przejść do orientacji bilbord do orientacji mesh-u.
 • Max Mesh Trees - łączna liczba dozwolonych mesh-y drzew która ma być ograniczona na terenie.

Wind Settings (ustawienia wiatru)

 • Speed - szybkość, z jaką wiatr wieje przez trawy.
 • Size: - obszary trawy, które są dotknięte przez wiatr jednocześnie.
 • Bending - ilość trawy która będzie się uginać pod wpływem wiatru.
 • Grass Tint - całkowita ilość odcień dla wszystkich trawy i mesh-y detali.

Poprzedni Następny

unity_manual/other_settings.txt · ostatnio zmienione: 2013/03/03 07:25 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki