Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:materials [2012/12/16 16:27]
valaantha [Shader technical details]
unity_manual:materials [2012/12/16 16:41] (aktualna)
valaantha [Shader-y - szczegóły techniczne]
Linia 55: Linia 55:
 {{http://www.unity3d.pl/doc/Images/manual/Materials-2.jpg}} {{http://www.unity3d.pl/doc/Images/manual/Materials-2.jpg}}
  
-On the left side of the graph is the Carbody Shader. 2 different Materials are created from this: Blue car Material and Red car Material. Each of these Materials have textures assigned; the Car Texture defines the main texture of the car, and a Color FX texture. These properties are used by the shader to make the car finish look like 2-tone paintThis can be seen on the front of the red carit is yellow where it faces the camera and then fades towards purple as the angle increasesThe car materials are attached to the carsThe car wheelslights and windows don't have the color change effectand must hence use different MaterialAt the bottom of the graph there is a Simple Metal Shader. The Wheel Material is using this Shader. Note that even though the same Car Texture is reused here, the end result is quite different from the car body, as the Shader used in the Material is different+Po lewej stronie wykresu jest **Carbody Shader**Utworzone są z tego różne materiały **Blue car Material** i **Red car Material**Każdy z tych materiałów ma przypisane tekstury, **Car Texture** definiuje główną teksturę samochodu oraz **Color FX texture**Właściwości te są wykorzystywane przez Shader aby wykończenie samochodu wyglądało jak farby tonoweMożna to zobaczyć na pszodzie samochodu czerwonyjest żółty, gdzie staje kamera a fioletowy zanika jako kąt się zwiększaMateriały samochodowe są przypisane do samochodówSamochodowe kołaświatła i okna nie mają wpływu na zmiany kolorów, a więc muszą korzystać z innego materiałuNa spodzie znajduje się wykres **Simple Metal Shader****Wheel Material** używa tego Shader-aNależy pamiętać, że chociaż same **Car Texture** zostały użyte tutaj końcowy wynik jest zupełnie inny od karoserii  jak Shader zastosowanego materiału jest inny.
  
 Aby było bardziej konkretnie, Shader określa: Aby było bardziej konkretnie, Shader określa:
unity_manual/materials.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/16 16:41 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki