Unity Manual User Guide Building Scenes Lights

Światła

Światła są istotną częścią w każdej scenie. Siatka i tekstóra okreżlają kształt i wygląd sceny, natomiast światła definjują kolor i nastrój środowiska. Prawdopodobnie przydzielisz scenie więcej niż jedno światło. Dokonanie aby światła „pracowały” razem wymaga trochę praktyki, ale wyniki mogą być dość niesamowite.

lights-0.jpg

Dwa, proste światła.

Światła mogą być dodane do sceny jako GameObject. Istnieją trzy rodzaje świateł, które omówimy za chwilę. Gdy światło zostanie dodane, można będzie nim manipulować jak każdym innym obiektem. Dodatkowo można dodać je także jake komponent do wybranego GameObject-u za pomocą Component/Rendering/Light.

Istnieje wiele różnych opcji komponentu w inspektorze.

lights-1.jpg

Właściwości światła jako komponentu.

Poprzez zmianę koloru światła, można można zmienić atmosferę sceny.

lights-2.jpg

Jasne światła

lights-3.jpg

Ciemne światła

lights-4.jpg

Upiorne, nocne światła.

Światła tworzone w ten sposób są wyświetlane w czasie rzeczywistym - ich oświetlenie jest obliczane klatka po klatce podczas gdy gra jest uruchomiona. Światło może się zmienić, można dokonać aby gra miała mniejsze wymagania wyglądała o wiele lepiej za pomocą Lightmapping-u.

Ścieżki (rodzaje) renderowania

Unity obsługuje różne ścieżki renderowania, te ścieżki wpływają głównie na światła i cienie, więc wybór poprawnej ścieżki renderowania zależy od zamierzonych wymagań gry, mogą one poprawić wydajność projektu. Aby uzyskać więcej informacji o ścieżkach renderowania należy odwiedzić Wybór ścieżki renderowania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania światła, sprawdź Rodzaje świateł w Podręczniku.


Wstecz Dalej

unity_manual/lights.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki