Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Inspector Inspector Options

Opcje inspektora

Blokada Inspektora i tryb debugowania to dwie użyteczne opcje, które mogą pomóc w Twojej pracy.

Blokowanie

Blokada umożliwia utrzymanie skupienia na określonym GameObject'cie w Inspektorze podczas zaznaczania innych GameObjectów. Aby włączyć blokadę kliknij w Inspektorze na ikonę ( inspector_20options-0.jpg ) powyżej Inspektora (lock/unlock) lub otworzyć menu i wybrać Lock.

inspector_20options-1.jpg

Blokowanie Inspektora za pomocą Menu.

Pamiętaj, że możesz mieć otwarte więcej niż jedno okno inspektora, i że można na przykład użyć jednej z nich do konkretnego GameObjectu przy zachowaniu innych .

Tryb debugowania

Tryb debugowania pozwala kontrolować prywatne zmienne komponentów w inspektorze, które normalnie nie są do zobaczenia. Aby zmienić na tryb debugowania, wejdź w Menu, otwórz zakładkę i wybierz opcję „Debug”.

W trybie debugowania, wszystkie elementy są wyświetlane za pomocą interfejsu domyślnego zamiast niestandardowego, w których niektóre elementy wykorzystują rzeczy z trybu domyślnego. Na przykład, komponent „Transform” będzie w trybie debugowania będzie gotów pokazać wartości trójkątów, zamiast kątów pokazywanych w normalnym trybie. Można również użyć trybu debugowania do kontroli wartości zmiennych prywatnych we własnych komponentach skryptowych.

inspector_20options-2.jpg

Tryb debugowania w inspektorze pozwala kontrolować prywatne zmienne w skryptach i innych komponentach.

Tryb debugowania jest w inspektorze i dzięki temu możesz mieć jeden inspektor w trybie debugowania podczas gdy drugi nie.


Poprzedni Następny

unity_manual/inspector_options.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki