Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:height [2012/11/29 11:30]
valaantha
unity_manual:height [2013/01/12 19:00] (aktualna)
valaantha
Linia 1: Linia 1:
 ====== Wysokość ====== ====== Wysokość ======
 +
 +Używanie narzędzi do edycji terenu jest bardzo proste. Będziesz malował teren dosłownie wewnątrz Widoku Sceny. W przypadku narzędza wysokości i wszystkich innych wystarczy wybrać narzędzie i kliknąć na terenie w Widoku Sceny i manipulować nim w czasie rzeczywistym.
 +
 +===== Podwyższenie i obniżanie wysokości =====
 +
 +Pierwszym narzędziem po lewej jest **Raise Height** {{:unity_manual:terrain-height-0.jpg|}}
 +
 +Za pomocą tego narzędzia możesz pociągać pędzlem, który zwiększy wysokość terenu. Klikając muszką raz zwiększysz wysokość. Trzymając przycisk myszy i przesuwając mysz będziesz stale podnosić wysokość aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości. 
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-1.jpg|}}
 +
 +Możesz używać dowolnych pędzli aby uzyskać odmienne efekty.
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-2.jpg|}}
 +
 +Jeśli chcesz aby wysokość terenu się obniżyła po kliknięciu przytrzymaj klawisz **SHIFT**
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-3.jpg|}}
 +
 +**UWAGA:** jeśli masz wybrany pędzel przenieś kursor myszy nad terenem w widoku sceny i naciśnij klawisz **F**, będzie to centrum widoku sceny na pozycji kursora myszy i automatycznie dopasuje zbliżenie do rozmiaru pędzla. Jest to najszybszy i najprostszy sposób na poruszanie się po swoim terenie podczas jego tworzenia.
 +
 +===== Punkt wysokości =====
 +
 +Drugie narzędzie od lewej to **Paint Height** {{:unity_manual:terrain-height-4.jpg|}}
 +
 +To narzędzie pozwala określić docelową wysokość i przesunąć dowolną część terenu w kierunku tej wysokości. Gdy teren osiągnie docelową wysokość, to zatrzyma się na tej wysokości.
 +
 +Aby określić docelową wysokość przytrzymaj klawisz **SHIFT** i kliknij na terenie na żądanej wysokości. Możesz również ręcznie ustawić wysokość za pomocą suwaka w Inspektorze.
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-5.jpg|}}
 +
 +Teraz już określona docelowa wysokość, a wszelkie kliknięcia wprowadzone na terenie przeniosą teren w górę lub w dół, aby osiągnąć tę wysokość.
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-6.jpg|}}
 +
 +===== Wygładzanie Wysokość =====
 +
 +Trzecim narzędziem od lewej jest **Smoothing Height** {{:unity_manual:terrain-height-7.jpg|}}
 +
 +To narzędzie pozwala na zmiękczenie/wygładzenie różnic wysokości w obrębie obszaru malowania. Podobnie jak inne pędzle, które chcesz wygładzić w widoku sceny.
 +
 +{{:unity_manual:terrain-height-8.jpg|}}
 +
 +===== Praca z heightmaps =====
 +
 +Jeśli chcesz, możesz zaimportować szarości heightmap stworzone w Photoshopie, lub od rzeczywistych danych lokalizacyjnych i zastosować go do terenu. Aby to zrobić, wybierz ** Terrain->Import Heightmap - Raw...**, a następnie wybrać żądany plik **RAW**. Zobaczysz wtedy ustawienia importu. Zostaną one ustawione dla ciebie, ale masz możliwość zmiany rozmiaru terenu z tego okna, jeśli chcesz. Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk **Import**. Heightmap została zastosowana do terenu, można go edytować normalnie ze wszystkich narzędzi opisanych powyżej. Należy zauważyć, że importer heightmap Unity można importować jedynie w skali szarości pliki **RAW**. Tak więc nie można stworzyć za pomocą surowego heightmap kanałów RGB, należy użyć skali szarości.
 +
 +Unity pracuje z plikami **RAW**, które wykorzystują pełną rozdzielczością **16-bitową**. Każda inna aplikacja do edycji heightmap jak **Bryce**, **Terragen** lub **Photoshop** mogą pracować z heightmap Unity w pełnej rozdzielczości.
 +
 +Masz również możliwość eksportowania heightmap do formatu **RAW**. Wybierz **Terrain->Export Heightmap - Raw...** i zobaczysz okno dialogowe Ustawienia eksportu. Wprowadź zmiany, które lubisz, i kliknij przycisk **Export**, aby zapisać nowe mapy wysokości.
 +
 +Unity zapewnia także łatwy sposób spłaszczyć teren. Wybierz **Terrain->Flatten...**. To pozwala spłaszczyć teren do wysokości określonej przez użytkownika w kreatorze.
  
  
 ---- ----
 [[unity_manual:using_terrains|Poprzedni]]   [[unity_manual:terrain_textures|Następny]] [[unity_manual:using_terrains|Poprzedni]]   [[unity_manual:terrain_textures|Następny]]
unity_manual/height.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/12 19:00 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki