Wysokość

Używanie narzędzi do edycji terenu jest bardzo proste. Będziesz malował teren dosłownie wewnątrz Widoku Sceny. W przypadku narzędza wysokości i wszystkich innych wystarczy wybrać narzędzie i kliknąć na terenie w Widoku Sceny i manipulować nim w czasie rzeczywistym.

Podwyższenie i obniżanie wysokości

Pierwszym narzędziem po lewej jest Raise Height

Za pomocą tego narzędzia możesz pociągać pędzlem, który zwiększy wysokość terenu. Klikając muszką raz zwiększysz wysokość. Trzymając przycisk myszy i przesuwając mysz będziesz stale podnosić wysokość aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości.

Możesz używać dowolnych pędzli aby uzyskać odmienne efekty.

Jeśli chcesz aby wysokość terenu się obniżyła po kliknięciu przytrzymaj klawisz SHIFT

UWAGA: jeśli masz wybrany pędzel przenieś kursor myszy nad terenem w widoku sceny i naciśnij klawisz F, będzie to centrum widoku sceny na pozycji kursora myszy i automatycznie dopasuje zbliżenie do rozmiaru pędzla. Jest to najszybszy i najprostszy sposób na poruszanie się po swoim terenie podczas jego tworzenia.

Punkt wysokości

Drugie narzędzie od lewej to Paint Height

To narzędzie pozwala określić docelową wysokość i przesunąć dowolną część terenu w kierunku tej wysokości. Gdy teren osiągnie docelową wysokość, to zatrzyma się na tej wysokości.

Aby określić docelową wysokość przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij na terenie na żądanej wysokości. Możesz również ręcznie ustawić wysokość za pomocą suwaka w Inspektorze.

Teraz już określona docelowa wysokość, a wszelkie kliknięcia wprowadzone na terenie przeniosą teren w górę lub w dół, aby osiągnąć tę wysokość.

Wygładzanie Wysokość

Trzecim narzędziem od lewej jest Smoothing Height

To narzędzie pozwala na zmiękczenie/wygładzenie różnic wysokości w obrębie obszaru malowania. Podobnie jak inne pędzle, które chcesz wygładzić w widoku sceny.

Praca z heightmaps

Jeśli chcesz, możesz zaimportować szarości heightmap stworzone w Photoshopie, lub od rzeczywistych danych lokalizacyjnych i zastosować go do terenu. Aby to zrobić, wybierz Terrain→Import Heightmap - Raw…, a następnie wybrać żądany plik RAW. Zobaczysz wtedy ustawienia importu. Zostaną one ustawione dla ciebie, ale masz możliwość zmiany rozmiaru terenu z tego okna, jeśli chcesz. Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk Import. Heightmap została zastosowana do terenu, można go edytować normalnie ze wszystkich narzędzi opisanych powyżej. Należy zauważyć, że importer heightmap Unity można importować jedynie w skali szarości pliki RAW. Tak więc nie można stworzyć za pomocą surowego heightmap kanałów RGB, należy użyć skali szarości.

Unity pracuje z plikami RAW, które wykorzystują pełną rozdzielczością 16-bitową. Każda inna aplikacja do edycji heightmap jak Bryce, Terragen lub Photoshop mogą pracować z heightmap Unity w pełnej rozdzielczości.

Masz również możliwość eksportowania heightmap do formatu RAW. Wybierz Terrain→Export Heightmap - Raw… i zobaczysz okno dialogowe Ustawienia eksportu. Wprowadź zmiany, które lubisz, i kliknij przycisk Export, aby zapisać nowe mapy wysokości.

Unity zapewnia także łatwy sposób spłaszczyć teren. Wybierz Terrain→Flatten…. To pozwala spłaszczyć teren do wysokości określonej przez użytkownika w kreatorze.


Poprzedni Następny

unity_manual/height.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/12 19:00 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki