Trawa

Przycisk Paint Foliage pozwala malować trawę, kamienie lub inne ozdoby na całym terenie. Aby malować trawę wybierz Edit Details button→Add Grass Texture. Nie trzeba tworzyć modelu trawy, tylko tekstury.

Okno dialogowe Add Grass Texture

W tym oknie dialogowym można dostosować wygląd trawy z następującymi opcjami:

 • Detail Texture - tekstura trawy
 • Min Width - minimalna szerokość każdej sekcji trawy w metrach.
 • Max Width - maksymalna szerokość każdej sekcji trawy w metrach.
 • Min Height - minimalna wysokość każdej sekcji trawy w metrach.
 • Max Height - maksymalna wysokość każdej sekcji trawy, w metrach.
 • Noise Spread - wielkość szumów generowanych skupisk trawy. Niższe numery oznaczają mniej hałasu.
 • Healthy Color - kolor zdrowej trawy, widocznym w centrum Noise Spread
 • Dry Color - kolor suchej trawy, widoczne na zewnętrznej krawędzi Noise Spread
 • Grayscale Lighting - jeśli opcja jest włączona, tekstury trawy nie zostaną przyciemnione przez kolorowe światła świecące na teren.
 • Lightmap Factor - ilość traw będzie wpływała lightmapa
 • Billboard - jeśli zaznaczone trwa zawsze będzie się obracać przodem do głównej kamery

Po kliknięciu przycisku Add, zobaczysz trawę w Inspektorze.

Dodana trawa pojawia się w Inspektorze

Malowanie trawy

Malowanie trawy działa tak samo jak malowanie tekstur czy drzew. Wybierz trawę którą chcesz malować i maluj na terenie w Widoku Sceny.

Malowanie trawy jest bardzo proste

Notka: Jeśli masz wybrany pędzel, przesuń kursor myszy nad terenem w Widoku Sceny i naciśnij klawisz F. Będzie to centrum widoku sceny na pozycji kursora myszy i automatycznie dostosuje widok do rozmiaru pędzla. Jest to najszybszy i najprostszy sposób na poruszanie się po swoim terenie podczas jego tworzenia.

Edycja trawy

Aby zmienić dowolne parametry importu dla danej tekstury trawy, wybierz Edit Details…→Edit. Można również dwukrotnie kliknąć na wybrana trawę. Zobaczysz wtedy okienko dialogowe Edit Grass i będziesz mógł dostosować parametry opisane wyżej.

Przekonasz się, że zmiana kilku parametrów mają ogromna różnicę. Nawet zmiana parametru Max/Min Width i Height może znacznie zmienić wygląd trawy, nawet z tej samej liczby obiektów traw malowanych na terenie.

Trawa tworzona z domyślnymi parametrami

Ta sama liczba elementów trawy po zmianie szerokości i wysokości


Poprzedni Następny

unity_manual/grass.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/31 22:15 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki