Poprzednie wersje

Poprzednie wersje tej strony. Aby przywrócić poprzednią wersję wybierz ją, rozpocznij edycję a potem zapisz.

unity_manual/gizmo_and_icon_visibility.txt · ostatnio zmienione: 2012/11/01 07:34 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki