Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Scene View Gizmos and Icons

Gizma i Ikonki

Gizma i ikonki mają kilka opcji wyświetlania, które można zastosować w celu zmniejszenia bałaganu i przejrzystości sceny w trakcie jej rozwoju.

selektor ikonek

Korzystanie z Icon Selector (Selektora ikonek) jest bardzo proste, można łatwo ustawić niestandardowe ikonki dla GameObject-ów i skryptów, które będą stosowane zarówno w widoku sceny i Inspektorze. Ikony Aktywów, skryptów mogą być zmieniane w podobny sposób. W selektorze ikonek jest specjalny rodzaj ikon zwany Label Icon (ikonka etykieta), ten typ ikon będzie wyświetlany w widoku sceny jako etykieta tekstowa z użyciem nazwy GameObject-u. Ikony wbudowane nie mogą być zmieniane.

Uwaga: Jeśli ikona składnika aktywów zmieni aktywo to zostanie oznaczone jako zmienione przez system kontroli wersji.

gizmo_20and_20icon_20visibility-0.jpg

Wybieranie ikonek dla GameObject-u

gizmo_20and_20icon_20visibility-1.jpg

Wybieranie ikonek dla skryptu

Pokazywanie i ukrywanie Ikonek i Gizm

Widoczność pojedynczego składnika w gizmie zależy od czy komponent jest rozwinięty lub zwinięty w Inspektorze (zwinięte elementy są niewidoczne). Można jednak użyć listy rozwijalnej Gizmo aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie składniki danego typu naraz. Jest to skuteczny sposób na zmniejszenie bałaganu na scenie gdy jest na niej znajduje się duża liczba ikon i gizm.

Aby wyświetlić stan bieżącego gizma i ikony kliknij Gizmos w pasku sterowania widokiem sceny lub Gra. Przełącza w tej liście służą do ustawiania które ikony gizma mają być widoczne.

Notka: Należy pamiętać że skrypty pokazujące się w sekcji Scripts są to które mają niestandardową ikonkę lub mają wdrożoną funkcję OnDrawGizmos () lub OnDrawGizmosSelected ().

gizmo_20and_20icon_20visibility-2.jpg

W liście rozwijalnej Gizmo widać stan widoczności ikon i gizmo

Suwak Icon Scaling może być używany do dostosowywania rozmiaru wyświetlanych ikonek/gizm na scenie. Jeżeli suwak jest umieszczony w skrajnej prawej strony ikony zawsze będą naturalnej wielkości. W przeciwnym razie, ikona będzie skalowana w zależności od jego odległości od aparatu widok na scenę (choć jest górna granica wielkości wyświetlania, aby uniknąć bałaganu na scenie).


Poprzedni Następny

unity_manual/gizmo_and_icon_visibility.txt · ostatnio zmienione: 2012/11/01 07:34 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki