Unity Manual User Guide Building Scenes GameObjects

Obiekty gry (GameObjects)

GameObject'y są jednymi z najważniejszych elementów Unity, dlatego ważnym jest abyście w pełni rozumieli czym one są oraz po co i jak się je stosuje. W tym artykule wyjaśnimy czym jest GameObject

Czym są Obiekty Gry?

Każdy obiekt, element gry jest GameObject-em, nie robią nic na własną rękę. Potrzebują specjalnych właściwości zanim staną się np. efektem specjalnym, środowiskiem, osobowością (charakterem).Ale każdy z tych obiektów różni się wieloma rzeczami. Jeżeli każdy obiekt jest GameObject-em w jaki sposób odróżnić interaktywny obiekt od statycznego? Co sprawia że te GameObject-y różnią się od siebie?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. GameObjecty są „pustymi pojemnikami” w których można trzymać różne elementy, np. tworzące lightmapy, fizykę samochpdu. Tak naprawdę aby zrozumieć GameObject trzeba zrozumieć te elementy, które nazywane są częściami składowymi czyli komponentami (Components). W zależności od rodzaju obiektu który chcesz utworzyć, możemy dodać różne kombinacje składników GameObjec-tu. Pomyśl o GameObject jako pustym garnku i o składnikach którymi są komponenty, które tworzą przepis na rozgrywkę. Rozgrywka ta będzie zależała od rodzaju i ilości składników (komponentów) których użyjesz.

Możecie korzystać z komponentów dostępnych w edytorze Unity, chociaż istnieje również opcja napisania własnych komponentów przy użyciu skryptów.

Możesz przeczytać więcej o GameObject-ach, komponentach i składniki skryptów na stronach w tej sekcji:


Poprzedni Następny

unity_manual/gameobjects.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki