Unity Manual User Guide Building Scenes Using the Inspector Editing Value Properties

Edytowanie właściwości Value

Własności Value nie odwołuje się do niczego i mogą być edytowane bezpośrednio w Inspektorze. Typowymi właściwościami Value są liczby, przełącza, strings i wyskakujące okienka wyboru, ale mogą być również kolory, wektory, krzywe oraz inne typy.

editing_20value_20properties-0.jpg

Właściwościami Value w Inspektorze mogą być liczby, pola wyboru, strings…

Value mają wiele właściwości pola tekstowego które mogą być edytowane po przez kliknięcie na nie, wpisując i naciskając Enter, aby je zapisać.

Można również umieścić kursor tuż obok wartości numerycznej, kliknąć lewym przyciskiem myszy i przemieszczając go szybko przewiń wartość. Niektóre wartości numeryczne mają również suwak, który może zostać użyty do wizualnego dostosowywania wartości.

Niektóre właściwości Value otwierają małe okienko dialogowe które mogą być używany do edycji wartości.

Wybór koloru

Właściwości kolorów otworzą się w próbniku kolorów. (W systemie Mac OS X próbnik kolorów może być zmieniony na natywny wybór kolorów systemowych, umożliwiając korzystanie z OS X Color Picker w Preferencjach Unity).

Odwołanie próbnika kolorów w Inspektorze wygląda tak:

editing_20value_20properties-1.jpg

Wygląd próbnika kolorów w Inspektorze.

Otwarcie próbnika kolorów klikając na niego:

editing_20value_20properties-2.jpg

Opis Próbnika Kolorów.

Użyj narzędzia Eyedropper, gdy chcesz znaleźć wartość poprzez umieszczenie kursoru nad kolorem, który chcesz użyć. RGB / HSV Selector pozwala przełączyć wartości z / / Red, Green, Blue / / na / / Hue, Saturation i Value (Strength/Siła)) / / twojego koloru. Na koniec przejrzystość wybranych kolorów można kontrolować przez wartość kanału alfa (ang. Alpha Channel).

Edytor krzywej

Właściwości Krzywej Animacji otwiera się w Edytorze Krzywej. Edytor krzywej pozwala edytować krzywą lub wybrać jeden z gotowych presetów. Więcej informacji na temat edycji krzywych można znaleźć w instrukcji: Edytowanie Krzywej.

Typem jest tzw. Krzywa Animacji z powodów dziedzictwa, może być używany do definiowania niestandardowych funkcji krzywej. Funkcja może być odtwarzana w czasie wykonywania skryptu.

Wartości Krzywej Animacji przedstawiono w Inspektorze jako mały podgląd:

editing_20value_20properties-3.jpg

Podgląd Krzywej Animacji w Inspektorze.

Kliknięcie na nią spowoduje otwarcie Edytora Krzywej:

editing_20value_20properties-4.jpg

Edytor Krzywej służy do edycji Krzywej Animacji.

Tryb Wrapping Pozwala wybrać między Ping Pong, Clamp i Loop, lub Control Keys w krzywej. Presets'y pozwalają modyfikować krzywą do domyślnych ustawień.


Poprzedni Następny

unity_manual/editing_value_properties.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki