Unity Manual User Guide Asset Import and Creation Behind the Scenes

Za kulisami

Unity automatycznie importuje aktywa i zarządza wszelkimi metadanymi za Ciebie. Poniżej znajduje się opis działania tego procesu.

Po umieszczeniu składnika aktywów (asset-ów), np. takich jak tekstury w folderze Assets twojego projektu, Unity najpierw wykryje, że nowy plik został dodany, nada mu unikatowy identyfikator ID, który zostanie do niego przypisany co umożliwi dostęp do niego z wewnątrz programu, a następnie zostanie zaimportowany i przetworzony (Unity przetwarza każde importowane aktywa). Asset widziany w widoku Project jest wynikiem tego przetwarzania i jego zawartość danych zazwyczaj różni się od oryginalnego aktywa. Dla przykładu, tekstura zaimportowana do projektu obecna w folderze Assets może być obecna jako plik w formacie PNG, ale została przekonwertowana na format wewnętrzny podczas przetwarzania.

Korzystanie z wewnętrznych formatów pozwala Unity zachować dodatkowe dane znana pod nazwą metadane, które umożliwiają aby dane aktywów były traktowane bardziej elastycznie. Na przykład format pliku Photoshop jest wygodny do pracy, ale nie można spodziewać się, że obsłuży funkcje silnik gry takie jak mapy mpi. Wewnętrzny format Unity może dodać dodatkowe funkcje na dowolny rodzaj aktywu. Wszystkie metadane aktywów przechowywane są w folderze Library. Ty, jako użytkownik nie powinieneś wprowadzać ręcznie zmian w katalogu Library, próbując takich metod możesz uszkodzić cały projekt i stracić wszystko to nad czym pracowałeś.

Unity pozwala na tworzenie folderów w widoku Project, które pomogą Tobie zorganizować i przenosić aktywa. Utworzone tak foldery znajdą odzwierciedlenie w systemie. Jednakże należy przenosić pliki wewnątrz Unity przeciągając i opuszczając w widoku Project, Unity automatycznie śledzi wszelki ruchy plików i odnośników do innych aktywów. Jeśli przeniesiesz plik za pomocą Eksploratora Windows lub Finder w OS X Unity nie wykryje ruchu i błędnie będzie interpretować zmiany. Unity będzie myślało, że stary asset został usunięty i stworzony na jego miejsce nowy, spowoduje to utratę informacji takich jak powiązania pomiędzy aktywami i skryptami w projekcie (tak więc jeśli użyjesz do przesunięcia pliku menadżera plików systemu operacyjnego, połączenia aktywów zostaną utracone).

Folder Library ma kluczowe znaczenie dla twojego projektu. Unity zażąda folderem Library dla Ciebie automatycznie. Dlatego nie należy w tym folderze przenosić plików, edytować ich, usuwać (ani w żaden inny sposób nim manipulować). Jest on niezbędny dla twojego projektu. Jeśli go usuniesz utracisz wszelkie połączenie i ustawienia aktywów w swoim projekcie.

Podczas tworzenia kopii zapasowej projektu, zawsze należy wykonać kpię całego głównego folderu projektu Unity, zawierając zarówno folder z aktywami jak i folder Library. Wszystkie informacje zapisane w podfolderach mają kluczowe znaczenie dla sposobu pracy Unity.


Poprzedni Następny

unity_manual/behind_the_scenes.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki