Unity Manual User Guide Asset Import and Creation Asset Store Navigating the Asset Store

Poruszanie się po Asset Store

Nawigowanie po Asset Store odbywa się za pomocą interfejsu przeglądarki. Nawigować można również za pomoca darmowej wyszukiwarki lub przeglądając polecane pakiety czy kategorie. Okno Asset Store zawiera pasek narzędzi zawierający przyciski nawigacyjne i przyciski dostępu do menadżera pobierania i koszyka.

assetstore-navigation-0.jpg Przyciski nawigacyjne w Asset Store - używane do poruszania się w historii przeglądarki.

assetstore-navigation-1.jpg Menadżer pobierania i koszyk - używane do poruszania się w historii przeglądania menadżera pobierania i koszyka, aby zobaczyć pakiety wybrane do zakupu.


Poprzedni Następny

unity_manual/assetstore-navigation.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki