Unity Manual User Guide Asset Import and Creation Asset Store Accessing the Asset Store

Dostęp do Asset store

Żeby otworzyć sklep z assetami, wybierz Window→AssetStore z menu głównego. To otworzy okno sklepu z assetami.Jeżeli otwarłeś Asset Store po raz pierwszy,to zostaniesz poproszony do zalogowania się lub utworzenia darmowego konta.

assetstore-accessing-0.jpg

Strona główna Asset Store


Poprzedni Następny

unity_manual/assetstore-accessing.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/30 11:39 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki