Unity Manual User Guide Asset Import and Creation

Tworzenie i importowanie Asset-ów

Większa część twórców gier wykorzystuje pliki źródłowe asset-ów w swoich GameObiektach. To odnosi się do tekstur, modeli, efektów dźwiękowych i skryptów. Korzystając z widoku Projekt wewnątrz Unity masz szybki dostęp do wszystkich plików, które tworzą grę:

asset_20import_20and_20creation-0.jpg

Widok Projekt pokazuje wszystkie pliki źródłowe i utworzone prefab-y

Ten widok pokazuje organizację plików projektu w folderze Assets. Każda aktualizacja jednego pliku z zasobów odrazu jest odzwierciedlana w grze.

Aby zaimportować plik asset do projektu przenieś plik do folderu (nazwa twojego folderu projektu)→Assets, a zostanie on automatycznie zaimportowany do Unity. Aby zastosować swoje asset-y poprostu przeciągnij plik z widoku Projektu do do widoku Hierarchy lub widoku Sceny. Jeśli składnik ma być zastosowany do innego obiektu, przeciągnij asset na obiekt.

Wskazówki

  • Jest to zawsze dobry pomysł, aby dodawać do swoich asset-ów etykiety podczas pracy z dużymi projektami lub gdy chcemy zachować porządek we wszystkich swoich asset-ach, dzięki temu można wyszukiwać w polu widoku projektu według etykiet poszczególnych składników asset-ów
  • Podczas tworzenia kopii zapasowej folderu projektu zawsze kopiuj foldery Assets, ProjectSettings i Library. Folder Library zawiera wszystkie metadane i wszystkie połączenia między obiektami, więc jeśli zgubimy folder Library stracisz połączenia z scenami i aktywami. Najprościej jest zrobić kopię całego folderu projektu zawierającego foldery Assets, ProjectSettings i Library
  • Zmiana nazwy i przeniesienie pliku do do innego folderu wewnątrz widoku Projekt, nie złamie powiązań z innymi asset-ami
  • Nigdy nie zmieniaj nazw anie nie przenoś plików eksploratorem systemu lub innym programem ponieważ wszystkie powiązania zostaną utracone.

Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji:


Poprzedni Następny

unity_manual/asset_import_and_creation.txt · ostatnio zmienione: 2012/11/24 18:11 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki