Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity_manual:animation [2012/09/30 11:39]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
unity_manual:animation [2012/12/03 21:13] (aktualna)
superpaweltv
Linia 1: Linia 1:
- [[unity_manual:index|Unity Manual]] [[unity_manual:user_guide-2|User Guide]] [[unity_manual:creating_gameplay|Creating Gameplay]] [[unity_manual:animation|Animation View Guide]]  + [[unity_manual:index|Manual Unity]] [[unity_manual:user_guide-2|Przewodnik Użytkownika]] [[unity_manual:creating_gameplay|Creating Gameplay]] [[unity_manual:animation|Animation View Guide]]  
- ====== Animation View Guide ====== + 
-   +====== Przewodnik Widoku Animacji ====== 
- The Animation View in Unity allows you create and modify Animation Clips directly inside Unity. It is meant to be a powerful and easy tool that can supplement external 3D animation programs or even be used insteadIt is great for creating simple Animation Clipsand has the added benefits of being able to animate variables of materials and componentsand add Animation Events to Animation Clips that can call script functions at specific points in time.  + 
-   +  
- For information about importing animations from external programs see the page about [[unity_manual:http://docwiki.hq.unity3d.com/index.php?n=main.anim|Animation import]]. For information about animating characters through scripting see the page about [[unity_manual:animation_scripting|Animation Scripting]].  + 
-   +Widok animacji w Unity pozwala ci tworzyć i modyfikować Klipy Animacji bezpośrednio w Unity. To oznacza że to jest potężne i łatwe w obsłudze narzędzie które może uzupełniać zewnętrzne programy do tworzenia 3D animacji lub całkowicie je zastępowaćJest świetne do tworzenia prostych Klipów Animacjii ma dodatkowe korzyści z możliwości animowania zmiennych materiałów i kkomponentówi dodawania wydarzeń do Klipów Animacji to może przywołać funkcje skryptów w specyficznych miejscach w czasie.  
- This Animation View Guide is broken up into different pages that focus on different areas of the Animation View itselfPlease visit the following pages to build comprehensive knowledge about using the Animation View.  + 
-   +  
-  + 
- ===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-usinganimationeditor|Using the Animation View]] ===== +Po informacje o importowanie animacji z zewnętrznych programów zobacz stronę o  [[unity_manual:http://docwiki.hq.unity3d.com/index.php?n=main.anim|Importowanie Animacji]]. Po informacje o charakterach animacji przez skryptowanie zobacz stronę o [[unity_manual:animation_scripting|Skryptowanie Animacji]]. 
-  [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-usinganimationeditor|]] + 
-   +  
- This section covers the most basic information about using the Animation View. This includes creating Animations Clips and how to edit them using the Animation Mode.  + 
-   +Ten przewodnik o Widoku Animacji jest rozbity na różne strony które skupiają się na różnych obszarach Widoku AnimacjiProszę odwiedź następujące strony by zbudować wszechstronną wiedzę o używaniu Widoku Animacji
-  + 
- ===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|Using Animation Curves]] ===== +  
-  [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|]] + 
-   + 
- This section covers how to add Animation Curves directly in the Animation View. This includes creating Animation Curvescreating and moving keyframessetting WrapModesand tips on all the things can be done with Animation Curves.  + 
-   +===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-usinganimationeditor|Używanie widoku animacji]] ===== 
-  + 
- ===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/editingcurves|Editing Curves]] ===== + [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-usinganimationeditor|]] 
-  [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|]] + 
-   +  
- This section covers how to edit Animation Curves directly in the Animation View. This includes efficient navigationcreating and moving keysand editing tangents and tangent types.  + 
-   +Ta sekcja pokrywa najbardziej podstawowe informacje o używaniu Widoku Animacji, obejmuje tworzenie Klipów Animacji i jak edytować je używając Trybu Animacji.  
-  + 
- ===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-multipleparts|Objects with Multiple Moving Parts]] ===== +  
-  [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-multipleparts|]] + 
-   + 
- This section covers how to animate Game Objects with multiple moving parts and how to handle cases where there is more than one Animation Component that can control the selected Game Object.  + 
-   +===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|Używanie Krzywych]] ===== 
-  + 
- ===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationevents|Using Animation Events]] ===== + [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|]] 
-  [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationevents|]] + 
-   +  
- This section covers how to add Animation Events to an Animation ClipAnimation Events lets you call script function similar to SendMessage as part of playing back an animation.  + 
-   + 
-   +Ta sekcja pokrywa informacje jak Dodawać Krzywe Animacji bezpośrednio w Widoku Animacjipokrywa tworzenie Krzywych Animacjitworzenie i przesuwanie 
-  [[unity_manual:physicsPrevious ]]  +klatekustawianie trybów owijania, i porady o wszystkich rzeczach które mogą być zrobione z Krzywymi Animacji
-  [[unity_manual:animation_scriptingNext ]]  + 
-   +  
-   + 
-   + 
- + 
 +===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/editingcurves|Edytowanie Krzywych]] ===== 
 + 
 + [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationcurves|]] 
 + 
 +  
 + 
 +Ta sekcja pokrywa informacje jak edytować krzywe bezpośrednio w Widoku Animacji, to pokrywa skuteczną nawigacjętworzenie i przesuwanie kluczyi edytowanie stycznych i typów stycznych
 + 
 +  
 + 
 + 
 + 
 +===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-multipleparts|Objekty z wieloma ruchomymi częściami]] ===== 
 + 
 + [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-multipleparts|]] 
 + 
 +  
 + 
 +Ta sekcja pokrywa tworzenie Game Objektów z wielokrotnymi ruchomymi częściami i jak poradzić sobie z przypadkami gdzie jest więcej niż jeden Komponent Animacji który może kontrolować wybrany Game Objekt.  
 + 
 +  
 + 
 + 
 + 
 +===== [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationevents|Używanie Event'ów Animacji]] ===== 
 + 
 + [[unity_manual:http://unity3d.com/support/documentation/components/animeditor-animationevents|]] 
 + 
 +  
 + 
 + 
 +Ta sekcja pokrywa jak dodawać Zdarzenia Animacji do Klipu AnimacjiWydarzenia Animacji pozwalają ci przywołać funkcje skryptu podobną do WyśliWiadomość jako część odtwarzania animacji
 + 
 +  
 + 
 +  
 + 
 + [[unity_manual:FizykaPoprzedni ]]  
 + 
 + [[unity_manual:Skryptowanie_AnimacjiNastępny ]]  
 + 
 +  
 + 
 +  
 + 
 +  
 + 
unity_manual/animation.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/03 21:13 przez superpaweltv
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki