Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity5_manual:unity_overview [2015/03/26 12:35]
valaantha
unity5_manual:unity_overview [2015/08/31 11:02] (aktualna)
valaantha
Linia 1: Linia 1:
-====== Unity Overview ======+====== Przegląd Unity ======
  
  
-Unity is a powerful engine with a variety of tools that can be utilised to meet your specific needsThe editor is intuitive and customisable allowing you a greater freedom in your workflow.+Unity jest potężnym silnikiem z różnymi narzędziami, które można wykorzystać do własnych potrzebEdytor jest intuicyjny i konfigurowalny, pozwala na dużą swobodę w pracy.
  
-This section is your key to getting started with Unity. It will follow through the important steps for creating a game in Unity; starting with the asset workflowsthen how to build up your scenes and finally to publishing your build.+Ta sekcja jest kluczem do wprowadzenia i rozpoczęcia pracy z Unity. To droga krok po kroku do tworzenia gier w Unity, począwszy od przypływu oracy z asset-amia następnie jak budować swoje sceny i wreszcie do opublikowania build-u gry.
  
 ---- ----
 [[unity5_manual:Unity_Basics|Następny]] [[unity5_manual:Unity_Basics|Następny]]
unity5_manual/unity_overview.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/31 11:02 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki