Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity5_manual:unity_basics [2015/03/26 12:36]
valaantha utworzono
unity5_manual:unity_basics [2015/08/31 11:10] (aktualna)
valaantha
Linia 1: Linia 1:
-====== Unity Basics ======+====== Unity Podstawy ======
  
  
-This section is your key to getting started with Unity. It will explain the Unity interface, menu itemsusing assetscreating scenes, and publishing builds.+Ta sekcja jest kluczowa do rozpoczęcia pracy z Unity. Wyjaśni ona interfejs Unity, elementy menu, używania asset-ówtworzenia scen i publikacji projektu.
  
-When you are finished reading this sectionyou will understand how Unity workshow to use it effectively, and the steps to put a basic game together.+Gdy zakończysz czytanie tej sekcjizrozumiesz jak działa Unity, jak efektywnie z niego korzystać i wspólne kroki jak utworzyć podstawową grę
  
 ---- ----
 [[unity5_manual:Unity_Overview|Popszedni]] | [[unity5_manual:Learning_the_Interface|Następny]] [[unity5_manual:Unity_Overview|Popszedni]] | [[unity5_manual:Learning_the_Interface|Następny]]
unity5_manual/unity_basics.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/31 11:10 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki