Unity Podstawy

Ta sekcja jest kluczowa do rozpoczęcia pracy z Unity. Wyjaśni ona interfejs Unity, elementy menu, używania asset-ów, tworzenia scen i publikacji projektu.

Gdy zakończysz czytanie tej sekcji, zrozumiesz jak działa Unity, jak efektywnie z niego korzystać i wspólne kroki jak utworzyć podstawową grę.


Popszedni | Następny

unity5_manual/unity_basics.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/31 11:10 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki