Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

unity5_manual:learning_the_interface [2015/05/08 11:32]
valaantha
unity5_manual:learning_the_interface [2015/08/31 11:17] (aktualna)
valaantha
Linia 1: Linia 1:
-====== Learning the Interface ======+====== Nauka interfejsu ======
  
-Take your time to look over the editor interface and familiarize yourself with itThe main editor window is made up of several tabbed panels known in Unity as Views. There are several types of Views in Unity - they all have specific purposes which are described in this section.+Poświęć trochę czasu, aby spojrzeć na interfejs edytora i zapoznać się z nimGłówne okno edytora składa się z kilku paneli zwanymi w Unity **Views** (widokami)Istnieje kilka rodzai *Views* w Unity - wszystkie one mają konkretne przeznaczenia, które jest opisane w tej sekcji
  
 {{ :unity5_manual:editor-breakdown.png?nolink |}} {{ :unity5_manual:editor-breakdown.png?nolink |}}
Linia 7: Linia 7:
 ---- ----
 [[unity5_manual:Learning_the_Interface|Popszedni]] | [[unity5_manual:Project_Browser|Następny]] [[unity5_manual:Learning_the_Interface|Popszedni]] | [[unity5_manual:Project_Browser|Następny]]
- 
unity5_manual/learning_the_interface.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/31 11:17 przez valaantha
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki